Gå direkte til indhold

Dansk Orienterings-Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 27 40
dof@do-f.dk

Idrætter

Aktiviteter
Orienteringsløb

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Kenneth Majkjær Mikkelsen
Tlf. 51 86 60 71
kmm@do-f.dk
 
Sportschef
Lars Lindstrøm
Tlf. 41 96 93 73
ll@do-f.dk

Bestyrelsesformand

Walther Rahbek
Tlf. 50 36 40 42
wrm@do-f.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.178
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 4.100
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 2.498
Team Danmark: 2.600
Andre indtægter: 280
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.513
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 4.811
Eliteaktiviteter: 4.537
Information, kommunikation og marketing: 217
Kursusudgifter: 34
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 53
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 491

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 20
Finansielle anlægsaktiver: 59
Varelager: 0
Tilgodehavender: 2.284
Likvide beholdninger: 2.292
Andre aktiver: 324
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.803
Hensættelser: 402
Kortfristet gæld: 2.774
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Børn & Unge: Vi vil gøre det attraktivt og få flere unge i orienteringssporten gennem styrket trænings- og konkurrencekultur.
Spor 2: Foreningsliv og frivillighed: Vi vil fastholde en høj frivillig indsats gennem øget anerkendelse, uddannelse, belønning og simplificering.
Spor 3: Rekruttering: Vi vil arbejde for vækst i medlemstal og øget kendskabsgrad gennem målrettet markedsføring af orientering som sjovt, udfordrende og sejt.
Spor 4: Faciliteter: Vi vil lette muligheden for at dyrke orientering gennem målrettet lobbyarbejde for forbedret adgang til skov, park og by samt anerkendelse af orienteringskortet som en del af sportens facilitet.
Spor 5: Internationalt arbejde: Vi vil arbejde for en styrkelse af de demokratiske processer i international orientering gennem øget dansk repræsentation i IOF’s centrale organer.

DIF-konsulent: Helle Carlsen
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp

Information om cookies.

Accepter