Gå direkte til indhold

Dansk Ride Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Ride Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 28 28
info@rideforbund.dk

Idrætter

Aktiviteter
Ridning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Dressur

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Generalsekretær Jacob Gulmann
Tlf. 20 12 70 79
jgu@rideforbund.dk
 
Sport- og servicechef
Anne Silfwander
Tlf. 20 44 66 21
asi@rideforbund.dk

Bestyrelsesformand

Ulf Helgstrand
Tlf. 28 26 08 65
uh@rideforbund.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 5.090
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 18.004
Kurser: 1.335
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 2.393
Team Danmark: 1.195
Andre indtægter: 645
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 13.874
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 4.022
Eliteaktiviteter: 5.488
Information, kommunikation og marketing: 1.581
Kursusudgifter: 2.850
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 830
Renteudgifter og kursreguleringer: 2

Årets resultat: tkr. 15

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 4.932
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 93
Tilgodehavender: 314
Likvide beholdninger: 6.436
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 6.353
Hensættelser: 65
Kortfristet gæld: 5.357
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Rekruttering af nye medlemmer i aldersgruppen 6-18 år
Spor 2: Fastholdelse af elevskoleryttere (6-16 år) og ryttere med egen hest
Spor 3: DRF vil styrke frivilligheden i klubberne og øge antallet af frivillige
Spor 4: Elitearbejde – Team Danmark aftale
Spor 5: Vi vil styrke og udvikle natur- og motionsrytteres adgang til naturen
 
DIF-konsulent: Jan Darfelt
DIF bestyrelseskontakt: Christian Pedersen

Information om cookies.

Accepter