Gå direkte til indhold

Dansk Rugby Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Rugby Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 28 00
info@rugby.dk

Idrætter

Aktiviteter
Rugby

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

Pressekontakter

Sekretariatsleder
Inger Marie Godvin
Tlf. 21 47 84 89
 
Sportschef
Mikael Lai Rasmussen
Tlf. 60 13 82 25

Bestyrelsesformand

Jens Aage Skare Nielsen
Tlf. 31 31 44 00
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.637
Fonde og andre (internationale) organisationer: 974
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 355
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 1
Sponsorer, rettigheder og entré: 274
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 41
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.564
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 467
Eliteaktiviteter: 1.122
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 0
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 129

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Årets resultat 2016 (negativt = overskud): 129
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 7
Tilgodehavender: 141
Likvide beholdninger: 433
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 203
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 378
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Udvikling af sporten via Touch Rugby
Spor 2: Styrkelse af Talent- og eliteudviklingen for aldersgruppen 16-25 år
Spor 3: Forøgelse af antallet af medlemmer med speciel fokus på U6-U14
Spor 4: Prioritering af DRU's internationale indflydelse

DIF-konsulent: Nicklas Bjaaland
DIF bestyrelseskontakt: Frans Hjorth Hammer

Information om cookies.

Accepter