Gå direkte til indhold

Dansk Sejlunion

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Sejlunion
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 88 20 70 00
ds@sejlsport.dk

Idrætter

Aktiviteter
Brætsejlads/windsurfing
Joller/katamaraner

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Christian Lerche
Tlf. 88 20 70 01
christian@sejlsport.dk
 
Sportschef
Thomas Jacobsen
Tlf. 88 20 70 36
mko@sejlsport.dk

Bestyrelsesformand

Line Markert
Tlf. 52 34 42 51
formand@sejlsport.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 4.879
Fonde og andre (internationale) organisationer: 5.710
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.102
Kurser: 1.182
Renteindtægter og kursreguleringer: 24
Sponsorer, rettigheder og entré: 5.608
Team Danmark: 17.058
Andre indtægter: 1.514
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 2.791
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 6.691
Eliteaktiviteter: 17.827
Information, kommunikation og marketing: 2.917
Kursusudgifter: 1.119
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 3.518
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 2.214

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 1.669
Finansielle anlægsaktiver: 2.007
Varelager: 313
Tilgodehavender: 1.903
Likvide beholdninger: 6.466
Andre aktiver: 18
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 7.786
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 4.590
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil styrke læringstilbud og tiltrække voksne til sejlsporten
Spor 2: Vi vil gøre sejlsporten attraktiv for unge (13-24 år)
Spor 3: Vi vil sikre sejlsportens OL og PL status på påvirke World Sailing til at leve op til anerkendte kriterier for good governance
Spor 4: Vi vil sikre, at dansk sejlsport er på høj internationalt sportsligt niveau i 2020 og 2024 . Team Danmark aftale.
 
DIF-konsulent: Jan Darfelt
DIF bestyrelseskontakt: Niels Nygaard

Information om cookies.

Accepter