Gå direkte til indhold

Dansk Skytte Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Skytte Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 52
info@skytteunion.dk

Idrætter

Aktiviteter
Skydning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Riffel/gevær
Pistol
Flugtskydning

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Forretningsfører Tommy Sørensen
Tlf. 40 11 71 86
tommy_soerensen@skytteunion.dk
 
Sportschef
Linda Andersson
Tlf. 21 66 50 13
linda.andersson@skytteunion.dk

Bestyrelsesformand

John Hansen
Tlf. 30 63 51 13
president@skytteunion.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.113
Fonde og andre (internationale) organisationer: 27
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.229
Kurser: 141
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 50
Team Danmark: 2.775
Andre indtægter: 1.281
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.603
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.259
Eliteaktiviteter: 3.696
Information, kommunikation og marketing: 449
Kursusudgifter: 141
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 872
Renteudgifter og kursreguleringer: 20

Årets resultat: tkr. 576

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 63
Tilgodehavender: 59
Likvide beholdninger: 2.291
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.325
Hensættelser: 46
Kortfristet gæld: 1.042
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil udvikle vores organisation, så den løbende tilpasses vores struktur.
Spor 2: Vi vil udvikle vores organisation, så den løbende tilpasses vores struktur.
Spor 3: Vi vil sikre foreningerne mulighed for at tiltrække og fastholde flere medlemmer og rekruttere og fastholde flere unge aktive skytter af begge køn.


DIF-konsulent: Søren Seier Skaastrup
DIF bestyrelseskontakt: Thomas Bach

Information om cookies.

Accepter