Gå direkte til indhold

Dansk Softball Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Softball Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 24 37
info@softball.dk

Idrætter

Aktiviteter
Softball

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Bestyrelsesformand
Henriette Gilhøj
Tlf. 20 31 99 32
formand@softball.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.171
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 167
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 10
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 69
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 586
Eliteaktiviteter: 355
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 70
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 268

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 322
Varelager: 0
Tilgodehavender: 30
Likvide beholdninger: 1.311
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.480
Hensættelser: 75
Kortfristet gæld: 108
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DSoF vil rekruttere flere børn i alderen 6-12 år og voksne i alderen 30+
Spor 2: DSoF vil styrke vores organisation og vores klubber, så vi skaber de mest optimale for at lykkes med medlemsvæksten
Spor 3: DSoF vil udvikle talentmiljøer med specielt fokus på pitcher og catcher gruppen under 21 år
Spor 4: DSoF vil forsætte forbundets internationale repræsentation og indflydelse

DIF-konsulent: Anne Birgitte Madsen
DIF bestyrelseskontakt: Tine Teilmann

Information om cookies.

Accepter