Gå direkte til indhold

Dansk Sportsdykker Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Sportsdykker Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 25 60
dsf@sportsdykning.dk

Idrætter

Aktiviteter
Sportsdykning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Ingelise Knudsen

Bestyrelsesformand

Jesper Risløv
Tlf. 40 33 50 28
formand@sportsdykning.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.070
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 2.298
Kurser: 226
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 476
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 2.051
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 397
Eliteaktiviteter: 337
Information, kommunikation og marketing: 655
Kursusudgifter: 336
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 357
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. -63

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 23
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 537
Tilgodehavender: 93
Likvide beholdninger: 1.583
Andre aktiver: 15
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.705
Hensættelser: 363
Kortfristet gæld: 183
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil fastholde vores medlemmer i sportsdykning i aldersgruppen 30+.
Spor 2: Vi vil rekruttere uorganiserede sportsdykkere inden for Undervandsjagt.

DIF-konsulent: Nina Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen

Information om cookies.

Accepter