Gå direkte til indhold

Dansk Styrkeløft Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Styrkeløft Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 21 70 / 30 58 23 20
kontor@styrke.dk

Idrætter

Aktiviteter
Styrkeløft

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Bestyrelsesformand
Klaus Brostrøm
Tlf. 97 92 46 17
klaus@styrke.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.279
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 139
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 2
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 0
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 584
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 20
Eliteaktiviteter: 435
Information, kommunikation og marketing: 63
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 251
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 67

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 1.156
Varelager: 0
Tilgodehavender: 25
Likvide beholdninger: 79
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.159
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 101
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DSF vil styrke talent- og elitetræningsmiljøet gennem fokus på etablering af regionale kraftcentre.
Spor 2: DSF vil rekruttere flere medlemmer gennem strategiske samarbejder med private aktører.
Spor 3: DSF vil have flere børn og unge i alderen 10-16 år ind i forbundet.
Spor 4: DSF vil samarbejde med Parasport Danmark og Soldaterprojektet om at åbne sporten op for andre målgrupper.
 
DIF-konsulent: Anders Vedel
DIF bestyrelseskontakt: Christian Pedersen

Information om cookies.

Accepter