Gå direkte til indhold

Dansk Svømmeunion

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Svømmeunion
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 44 39 44 50
svoem@svoem.dk

Idrætter

Aktiviteter
Svømning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Livredning
Vandpolo
Udspring

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Pia Holmen Christensen
Tlf. 29 20 61 61
ph@svoem.dk
 
Sportschef
Lars Green Bach
Tlf. 29 20 61 60
lgb@svoem.dk

Bestyrelsesformand

Lars Jørgensen
Tlf.
reinold@mail.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 8.796
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 11.339
Kurser: 4.368
Renteindtægter og kursreguleringer: 3
Sponsorer, rettigheder og entré: 27.726
Team Danmark: 7.390
Andre indtægter: 7.208
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 13.571
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 38.125
Eliteaktiviteter: 10.611
Information, kommunikation og marketing: 808
Kursusudgifter: 3.678
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 209
Renteudgifter og kursreguleringer: 12

Årets resultat: tkr. -184

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 109
Varelager: 250
Tilgodehavender: 2.579
Likvide beholdninger: 10.850
Andre aktiver: 1.306
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.623
Hensættelser: 463
Kortfristet gæld: 12.008
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil skabe større og stærkere foreninger
Spor 2: Vi vil samarbejde med DGI til gavn for vores foreninger 
Spor 3: Vi vil rekruttere flere voksenmotionister 18+ år
Spor 4: Vi vil udvikle talentfulde træningsmiljøer i svømning
Spor 5: Vi vil arbejde for flere, bedre og godt udnyttede svømmefaciliteter
Spor 6: Vi vil arbejde målrettet for international indflydelse

DIF-konsulent: Nina Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Flemming Knudsen

Information om cookies.

Accepter