Gå direkte til indhold

Dansk Tennis Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Tennis Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 26 60
dtf@tennis.dk

Idrætter

Aktiviteter
Tennis

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Emil Bødker
Tlf. 51 90 86 01
eb@tennis.dk
 
Sportschef
Jens Anker Buus Andersen
Tlf. 20 14 13 51
jaa@tennis.dk

Bestyrelsesformand

Henrik Thorsøe Pedersen
Tlf. 28 60 60 40
htp@tennis.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 5.689
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 4.089
Kurser: 2
Renteindtægter og kursreguleringer: 34
Sponsorer, rettigheder og entré: 451
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 145
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 4.296
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 4.217
Eliteaktiviteter: 715
Information, kommunikation og marketing: 590
Kursusudgifter: 426
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 814
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. -648

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 14
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 61
Tilgodehavender: 173
Likvide beholdninger: 4.004
Andre aktiver: 262
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 3.469
Hensættelser: 290
Kortfristet gæld: 755
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere seniortennisspillere. Vi, DTF, vil få flere voksne til at spille tennis.
Spor 2: Flere piger og kvinder i tennissporten. Vi, DTF, vil få flere kvinder til at spille tennis og motivere til politiske engagement i tennissporten.
Spor 3: Vi vil opbygge talentmiljøer, der kan sikre udvikling af tennisspillere på et højt internationalt niveau.
 
DIF-konsulent: Jakob Ovesen
DIF bestyrelseskontakt: Niels Nygaard

Information om cookies.

Accepter