Gå direkte til indhold

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 20 32 33 59

Idrætter

Aktiviteter
Vandski

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sportschef
Stinne Søndergaard
Tlf. 42 72 20 86
sportschef@vandski.dk

Bestyrelsesformand

Frank Tengberg-Hansen
Tlf. 20 32 33 59
f@tengberg-hansen.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 935
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 27
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 18
Andre indtægter: 0
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 80
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 544
Eliteaktiviteter: 55
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 0
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 301

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 6
Likvide beholdninger: 643
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 168
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 367
Langfristet gæld: 450

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DVWF vil skabe medlemsvækst
Spor 2: DVWF vil fastholde sine medlemmer
Spor 3: DVWF vil underbygge en mangfoldig og inkluderende talentudvikling

DIF-konsulent: Anne Birgitte Madsen
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen

Information om cookies.

Accepter