Gå direkte til indhold

Moderne Femkamp Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Moderne Femkamp Danmark
Tlf. 30 74 45 99
belmann3@gmail.com

Idrætter

Aktiviteter
Moderne femkamp

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Bestyrelsesformand
Benny Elmann-Larsen
Tlf. 30 74 45 99
belmann3@gmail.com
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 48
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 30
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 0
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 17
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 6
Eliteaktiviteter: 81
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 17
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. -43

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 12
Likvide beholdninger: 46
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 44
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 14
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Rekruttere nye femkamp-aktive i alderen 10-25 år.

DIF-konsulent: Torben Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Christian Pedersen

Information om cookies.

Accepter