Gå direkte til indhold

Parasport Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Parasport Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 26 26

Idrætter

Aktiviteter
Mange (se forbundets hjemmeside)

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Mange (se forbundets hjemmeside)

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Niels Christiansen
Tlf. 20 82 02 59
nch@parasport.dk
 
Elite- og Teamchef
Michael Møllgaard Nielsen
Tlf. 20 82 02 69
mmn@parasport.dk

Bestyrelsesformand

John Petersson
Tlf.
john@johnpetersson.eu
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.678
Fonde og andre (internationale) organisationer: 1.631
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 390
Kurser: 201
Renteindtægter og kursreguleringer: 28
Sponsorer, rettigheder og entré: 2.950
Team Danmark: 1.789
Andre indtægter: 16.614
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 6.043
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 7.964
Eliteaktiviteter: 12.120
Information, kommunikation og marketing: 1.185
Kursusudgifter: 393
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 809
Renteudgifter og kursreguleringer: 87

Årets resultat: tkr. -1.320

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 1.960
Varelager: 0
Tilgodehavender: 6.101
Likvide beholdninger: 250
Andre aktiver: 616
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 22
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 100
Langfristet gæld: 8.805

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Rekruttering med særlig fokus på aldersgruppen 4 – 24 år
Spor 2: Partnerskaber med specialforbund
Spor 3: Partnerskaber med kommuner og DGI
Spor 4: Fastholdelse samt udbygning af den traditionelle store indflydelse i parasportens internationale organisationer
 
Dansk Døve-Idrætsforbund (associeret forbund):
Spor 1: Rekruttering af flere medlemmer
Spor 2: Samarbejde/partneraftaler med andre specialforbund/foreninger

DIF-konsulent: Nicklas Bjaaland
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp

Information om cookies.

Accepter