Gå direkte til indhold

Juridiske nævn, udvalg og appelinstanser

Klik på diagrammet herunder og se, hvem der sidder i juridiske nævn, udvalg og appelinstanser hos DIF og i fællesorganer med DGI, DFIF og DFHO.

Juridisk nævn

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Læs DIF's love her:


DIF-idrættens Højeste Appelinstans

DIF-idrættens Højeste Appelinstans er den øverste afgørelsesinstans i det interne tvistløsningssystem i DIF-idrætten og kaldes populært ”Idrættens Højesteret”.

Sammen med de øvrige dømmende organer i tvistløsningssystemet, herunder specialforbundenes ordensudvalg (appeludvalg m.fl.), har Appelinstansen til formål at sikre en intern behandling af idrætssagerne i uafhængige foreningsorganer, der er lige så retssikkerhedsmæssig forsvarlig som den behandling, sagerne ville få, såfremt de blev anlagt for de almindelige domstole.

Appelinstansens virke er reguleret i DIF’s loves §§ 23-25 og i DIF’s Lovregulativ II. Herudover findes DIF’s krav til specialforbundenes ordensudvalg (appeludvalg m.fl.) i DIF’s Lovregulativ IV. 

Du kan læse mere om Appelinstansen her.

På siden her kan du læse om Appelinstansens kendelser.

Appelinstansens medlemmer:
Ole Græsbøll Olesen, formand
Morten Larsen
John Skovbjerg
Claus Juel Hansen
Ole Borch
Louise Saul
Annelise Vidø
Eigil Lego Andersen
Birte Rasmussen
Ulla Ingerslev

Juridisk sekretær og kontaktperson i DIF er Mads Boesen43 26 20 3543 26 20 35.


Matchfixingnævnet

Mikael Friis Rasmussen, formand 
Nanna Blach
Peter Schønning

Henrik Johnsen (suppleant)

Juridisk sekretær og kontaktperson i DIF er Jan Larsen, 43 26 20 0743 26 20 07.

På siden her kan du læse Matchfixingnævnets kendelser.


Dopingnævnet

Nanna Blach, formand
Mikael Friis Rasmussen
Mogens Kreutzfeldt

Helle Qvortrup Tvilum Bachmann (suppleant)
Inge-Lis Kanstrup (suppleant)

Juridisk sekretær og kontaktperson i DIF er Jan Larsen43 26 20 0743 26 20 07.

På siden her kan du læse Dopingnævnets kendelser.


Dopingappelinstansen

Dopingappelinstansen er øverste afgørelsesinstans i sager om overtrædelse af motionsdopingreglementet, der er et fælles regelsæt for DIF, DGI og Firmaidrætten, og som gælder for de idrætsudøvere mv., der ikke dyrker elite- eller konkurrenceidræt under DIF’s specialforbund. Sidstnævnte personer omfattes i stedet af de nationale antidopingregler.

Sagerne om overtrædelse af motionsdopingreglementet føres i 1. instans i Dopingnævnet og kan efterfølgende indbringes for Dopingappelinstansen efter motionsdopingreglementets § 12.

Herudover er Dopingappelinstansen klageinstans i dopingsager fra de kommercielle fitnesscentre, der er medlem af brancheorganisationen Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO). Se i denne forbindelse: http://dfho.dk/anti-doping

 

Dopingappelinstansens medlemmer:
John Skovbjerg
Jeppe Fogh
Niels Peter Berg
Morten Brustad

Juridisk sekretær og kontaktperson i DIF er Mads Boesen43 26 20 3543 26 20 35.

På siden her kan du læse Dopingappelinstansens kendelser.


Motionsdopingnævnet - DIF's repræsentanter:

Torben Jessen
Nanna Blach
Mogens Kreutzfeldt


Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser - DIF's repræsentant:

Bent Clausen


Information om cookies.

Accepter